المپیک
DemoCup
با NordFX
1 فدراسیون روسیه فدراسیون روسیه 4157000
2 فدراسیون روسیه فدراسیون روسیه 4156707
3 فدراسیون روسیه فدراسیون روسیه 4157466
4 فدراسیون روسیه فدراسیون روسیه 4156722
5 فدراسیون روسیه فدراسیون روسیه 4157711
6 فدراسیون روسیه فدراسیون روسیه 4157575
7 اکراین اکراین 4158539
8 فدراسیون روسیه فدراسیون روسیه 4157195
9 اکراین اکراین 4157138
10 چین چین 4156218
11 جمهوری عربی سوریه جمهوری عربی سوریه 4158047
12 پاکستان پاکستان 4158310
13 اکراین اکراین 4156877
14 اکراین اکراین 4156592
15 اکراین اکراین 4156927
16 چین چین 4156484
17 مراکش مراکش 4158758
18 اکراین اکراین 4157958
19 اکراین اکراین 4158165
20 اکراین اکراین 4156903
21 مصر مصر 4158928
22 ویتنام ویتنام 4157880
23 اکراین اکراین 4157939
24 اکراین اکراین 4158542
25 بلاروس بلاروس 4158456
26 ویتنام ویتنام 4157407
27 ونزوئلا ونزوئلا 4158781
28 مراکش مراکش 4158043
29 چین چین 4155949
30 پاکستان پاکستان 4158443
31 چین چین 4157804
32 پاکستان پاکستان 4158305
33 فدراسیون روسیه فدراسیون روسیه 4157180
34 مصر مصر 4157977
35 کوبا کوبا 4156108
36 اسرائیل اسرائیل 4158322
37 قرقزیستان قرقزیستان 4158634
38 چین چین 4157621
39 آفریقای جنوبی آفریقای جنوبی 4157386
40 مصر مصر 4157780
41 نیجریه نیجریه 4157435
42 بنگلادش بنگلادش 4155843
43 چین چین 4155744
44 چین چین 4158174
45 ازبکستان ازبکستان 4156391
46 اکراین اکراین 4158528
47 چین چین 4157318
48 پرتغال پرتغال 4156219
49 چین چین 4156105
50 چین چین 4155697
51 پاکستان پاکستان 4157484
52 بلاروس بلاروس 4156403
53 اکراین اکراین 4156421
54 اکراین اکراین 4156459
55 بلاروس بلاروس 4158088
56 پاکستان پاکستان 4157827
57 چین چین 4157144
58 مصر مصر 4157391
59 چین چین 4156330
60 فدراسیون روسیه فدراسیون روسیه 4157486
61 بلاروس بلاروس 4157256
62 چین چین 4156127
63 اندونزی اندونزی 4157487
64 چین چین 4158503
65 چین چین 4155449
66 مکزیک مکزیک 4158130
67 لهستان لهستان 4156444
68 هند هند 4155570
69 بنگلادش بنگلادش 4158751
70 برزیل برزیل 4158074
71 هند هند 4157089
72 تونس تونس 4158448
73 قزاقستان قزاقستان 4158750
74 اکوادور اکوادور 4158514
75 فدراسیون روسیه فدراسیون روسیه 4157312
76 مالزی مالزی 4156368
77 اندونزی اندونزی 4158676
78 اکراین اکراین 4158651
79 مصر مصر 4157790
80 فدراسیون روسیه فدراسیون روسیه 4158877
81 ارمنستان ارمنستان 4158273
82 امارات متحده عربی امارات متحده عربی 4158912
83 الجزایر الجزایر 4157316
84 چین چین 4156487
85 پاکستان پاکستان 4157493
86 نیجریه نیجریه 4157317
87 مصر مصر 4158164
88 سریلانکا سریلانکا 4157019
89 ایتالیا ایتالیا 4158534
90 اکراین اکراین 4156397
91 هند هند 4157750
92 آفریقای جنوبی آفریقای جنوبی 4156378
93 عربستان سعودی عربستان سعودی 4158508
94 پرو پرو 4157949
95 ویتنام ویتنام 4156506
96 اندونزی اندونزی 4157704
97 چین چین 4156483
98 چین چین 4155499
99 جمهوری مولداوی جمهوری مولداوی 4156049
100 لاتفيا لاتفيا 4158029